รหัสผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
 
 
 
 
 
 
      ข้อกำหนดการใช้งาน 
    
                    1. รหัสผู้ใช้เป็นรหัสที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต ( กรณีที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้ หรือลืมรหัสผ่านให้ติดต่อ
                          และดำเนินการขอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านได้ที่  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารพลกฤษประโมทกะ ) 
                        
                    2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบกำหนดเวลาการลงทะเบียนได้จากปฏิทินการศึกษา
                   
 
                    3. นักศึกษาต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอทราบแผนการเรียน และตารางเรียน - ตารางสอบ
                   ก่อนวันลงทะเบียนออนไลน์ หรือ http://webapp.sau.ac.th/dataregister/login.aspx
 
    สำหรับอาจารย์                                      สำหรับนักศึกษา
   รหัสผู้ใช้ :ชื่อตามด้วยนามสกุล 1 ตัว       รหัสผู้ใช้ :sรหัสนักศึกษา 
   รหัสผ่าน :รหัสพนักงาน 5 หลัก               รหัสผ่าน :เลขบัตรประชาชน(นักศึกษาเก่า จนถึง2562)
    รหัสผ่าน :S@uเลขบัตรประชาชน(นักศึกษาใหม่ตั้งแต่ปี 2564)