รหัสผู้ใช้ :
 
  รหัสผ่าน :
 
ข้อกำหนดการใช้งาน **(สำหรับนักศึกษา)**
      1. รหัสผู้ใช้ เป็นรหัสที่นักศึกษาใช้ในการเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต (กรณีที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้ หรือลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อและดำเนินการขอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารพลกฤษประโมทกะ)
      2. เมื่อเข้าใช้ระบบ ขอให้ยึดถือความถูกต้องของรหัสวิชาและชื่อวิชาเป็นหลักในการทำการสอบ หากรายละเอียดส่วนอื่นไม่ถูกต้องบ้าง ก็ขอให้สอบไปก่อน
      3. เมื่อกดปุ่มคำนวณผลการสอบแล้ว ระบบจะคำนวณผลการสอบให้ทันที ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาต้องทำการสอบใหม่

สถานที่
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สำนักหอสมุดกลาง
  • จากที่บ้านโดยใช้ ISP อื่นๆ