ระบบจองห้องออนไลน์

คู่มือการใช้งาน


คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป(7.27 MB)

หากหน้าจอไม่แสดง คู่มือ และขึ้นแถบดังรูปให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

คลิกที่แถบสีเหลือง แล้วคลิกเลือก Allow Blocked Content...
หากมีกล่องข้อความแสดงขึ้นมา ให้คลิก Yes

หากยังไม่สามารถเปิดคู่มือได้ คลิกที่นี้ เพื่อดูคู่มือฉบับpdf