เตรียมคุณสู่ผู้นำยุคใหม่ พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน


" พัฒนาคุณด้วยหลักสูตรคุณภาพ เพื่อก้าวสู่อาชีพที่มั่นคงในอนาคต "

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แบ่งชำระ 4 เทอม
รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงสุด 20%

จากปกติเทอมละ 44,700 บาท เหลือเพียง 37,250 บาท


8 เหตุผลที่คุณต้องเรียนที่ SAU M.B.A. 

 1. ออกแบบรายวิชาในหลักสูตรโดยการวิจัยถึงความต้องการจริงของผู้จ้างงาน โอกาสในการหางานจึงมีมากกว่า
 2. คัดสรรองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย จากสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก นำความรู้ไปใช้ได้จริง
 3. ผู้สอนเป็นนักบริหารตัวจริงในภาคธุรกิจ ที่แชร์ความรู้จากประสบการณ์จริง นำไปปรับใช้ในงานได้จริง

 4. อาจารย์ผู้สอนมีเครือข่ายทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ผู้เรียนจึงมีความได้เปรียบในการหางานในอนาคต
 5. ออกแบบตารางเรียนแบบ Block Course ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิกับเนื้อหามากขึ้น และได้รับความรู้อย่างเต็มที่
 6. เรียนแบบ Active Learning เน้นการลงมือทำ ฝึกฝน จากตัวอย่างของประสบการณ์จริง

 7. หลักสูตรมีระยะสั้นเพียง 1.5 ปี เรียนจบเร็ว ได้ความรู้และคุณวุฒิที่นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้จริง

 8. แบ่งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาออกเป็น 4 เทอม ลดภาระค่าใช้จ่ายครั้งละมากๆ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ประสบการณ์ตรง
จากผู้เรียนหลักสูตร SAU M.B.A. Program

“ความประทับใจที่ผมมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คือ คณาจารย์ผู้สอนดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันได้เสมอ ซึ่งในจุดนี้ผมมองว่าเป็นประโยชน์อย่างมากครับ รวมถึงยังมีโอกาสในการสร้างคอนเน็คชั่นระหว่างผู้เรียนที่มาจากหลากหลายแวดวงธุรกิจ สามารถสร้างเครือข่ายต่อยอดในการทำงานได้อีกมากมาย ผมจึงอยากจะแนะนำน้องๆ และ เพื่อนๆ ที่กำลังมองหาหลักสูตร MBA ที่มีคุณภาพ ผมมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์สามารถตอบโจทย์ของทุกท่านได้ครับ” 

คุณสมควร สมบูรณ์พันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) 

“สำหรับสิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ก็คือ การได้เจอเพื่อนใหม่ ได้เจอสังคมใหม่ ได้เจอคอนเน็คชั่นใหม่ๆ จากคนที่มาจากสายอาชีพอื่น ซึ่งดิฉันมองว่าเป็นประโยชน์ในการทำงานอย่างมาก รวมถึงการได้รับการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และเครื่องมือต่างๆ ที่มีความทันสมัยจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก โดยอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้บริหารตัวจริงจากภาคธุรกิจ ที่เปิดโลกทัศน์ให้เห็นมุมมองทางธุรกิจได้อย่างกว้างขวางและรอบด้านยิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญที่ทำให้ดิฉันตัดสินใจเรียนต่อที่นี่ เพราะมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเสมือนบ้านที่มีความรักความอบอุ่น รวมถึงสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ก็สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง”

คุณวิลาสินี ชอบสอาด
ผู้จัดการกลุ่มกำกับดูแลกิจการ กลุ่มงานกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ 

“การได้มาศึกษาที่นี่ เพราะว่าต้องการมา Upskill ด้านการบริหารงาน เพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเอง ในการหาความรู้ใหม่ ๆ จากอาจารย์ผู้สอนที่เค้ามีประสบการณ์ตรง มีความชำนาญ เพื่อที่เราจะนำไปต่อยอดในการทำงานของเราได้อย่างทันที” 

คุณวัชรินทร์ พารักษา
ผู้จัดการสาขา
ธนาคารธนชาติ สาขาสามพราน 

“ผมได้รับประโยชน์อย่างมากจากการที่ได้มาเรียนที่นี่ ได้มีเพื่อนต่างสาขาอาชีพ ซึ่งทำให้เราได้ Connection แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน อีกอย่างค่าใช้จ่ายของที่นี่ถือว่าคุ้มค่า สามารถแบ่งจ่ายได้ ที่สำคัญอาจารย์ผู้สอนดูแลเอาใจใส่อย่างดี” 

คุณกิติศักดิ์ สิรหทัยวรกิจ
IT Infrastructure & Security Officer

“มาเรียนที่นี่เพราะอยากหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกิจ อีกอย่างที่สำคัญคือ การได้มาเจอกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีอาชีพหลากหลาย เราจะได้มุมมองการทำธุรกิจที่แตกต่างกัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเราได้ ปรึกษาหารือร่วมกันได้ หรือทำความร่วมมือธุรกิจร่วมกัน และอาจารย์ผู้สอนก็เป็นนักบริหารมืออาชีพ สามารถแนะนำเราได้ตรงชัดเจน เราสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ทันที” 

คุณออรดี จอดเกาะ
Q.C.Supervisor

วิทยากรคุณภาพในหลักสูตร SAU M.B.A. Program

“สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต SAU M.B.A. ของเราให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงสุด ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากผู้ประกอบการและผู้บริหารตัวจริงที่มาจากองค์กรชั้นนำ ที่มีประสบการณ์ในการบริหารและมีความเป็นมืออาชีพ โดยเน้นที่การเรียนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ จากการปฏิบัติจริงด้วย Best Practice ระดับโลก และ Case Study ที่มีความทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้ปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคของ Digital Disruption”

"ในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอน ผมจะเน้นให้ผู้เรียนได้รับการแชร์ประสบการณ์จากการทำงานของผมจริงๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เห็นมุมมองการทำงานในองค์กรภาคธุรกิจ เพื่อยกระดับวิสัยทัศน์ ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง เพิ่มโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น รวมถึงรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเน้นให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต”

Future is today

ก้าวสู่การเป็นผู้นำในโลกยุคใหม่ที่ต้องปรับตัวให้ทันกระแส Digital Disruption

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ โปรแกรม MBA (Sunday Program)  แบ่งเป็นแผนการเรียนใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) แผนการเรียน ก. หมวดวิทยานิพนธ์ (Thesis) และ 2) แผนการเรียน ข. หมวดการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) โดยมีวิธีการนับหน่วยกิตดังต่อไปนี้

หมวดวิชา แผนการเรียน ก. แผนการเรียน ข.
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต (7 รายวิชา) 21 หน่วยกิต (7 รายวิชา)
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต (1 รายวิชา) 9 หน่วยกิต (3 รายวิชา)
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -
หมวดการค้นคว้าอิสระ - 6 หน่วยกิต
หมวดการสอบประมวลความรู้ - ไม่นับหน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต

อธิบายโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนโดยสังเขป

 • ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน แม้ว่าจะไม่มีการนับหน่วยกิต แต่ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย จึงจะสามารถเรียนหมวดวิชาอื่นจนจบหลักสูตรได้ 
 • ในแผนการเรียน ก. จะต้องทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต แต่ไม่ต้องทำการค้นคว้าอิสระ และ ไม่ต้องสอบประมวลความรู้
 • ในแผนการเรียน ข. จะต้องทำการค้นคว้าอิสระ และ สอบประมวลผลความรู้ แต่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์

รายวิชาที่เปิดสอน

  Professional Core Courses 

  MBA0201 : Management and Business Essentials


  MBA0202 : Marketing Strategy and Execution


  MBA0203 : Financial Management for Decision Making


  MBA0204 : Leading Digital Transformation


  MBA0205 : Design Thinking


  MBA0206 : Disruptive Business


  MBA0207 : Business Research

3 กลุ่มวิชาที่เปิดสอนใน SAU M.B.A.

กลุ่มวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Concentration)

MBA0401 : Digital Marketing


MBA0402 : Integrated Marketing Communications


MBA0403 : Business Plan Development for Marketers


เน้นการสร้างผู้บริหารด้านการตลาดที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสื่อดิจิทัล ที่จะนำองค์กรให้ก้าวผ่านข้อจำกัดและความท้าทายในโลกยุคใหม่ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการบริหารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เสริมด้วยการให้ความรู้และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) และเติมเต็มด้วยทักษะการพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับนักการตลาด (Business Plan Development for Marketers)

อาชีพในอนาคต
- นักบริหารด้านการตลาด
- นักบริหารด้านสื่อดิจิทัล
- ผู้ประกอบการสื่อดิจิทัล
- นักวิชาการด้านการตลาด
- นักวิชาการด้านสื่อดิจิทัล 

กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneur Concentration)

MBA0501 : Product Development and Branding

MBA0502 : Business Innovation for Entrepreneurs

MBA0503 : Business Plan Development for Entrepreneurs

เน้นการบูรณาการองค์ความรู้ที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยในกลุ่มวิชานี้จะประกอบไปด้วย การพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ (Business Plan Development for Entrepreneurs) เสริมด้วยแนวคิดในเรื่องนวัตกรรมทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ (Business Innovation for Entrepreneurs) และเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า (Product Development and Branding)

อาชีพในอนาคต
- ผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจ
- นักบริหารองค์กรนวัตกรรม
- นักบริหารแบรนด์สินค้า
- นักวิชาการด้านการตลาด
- นักวิชาการด้านนวัตกรรม 

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management Concentration)

MBA0301 : International Business Management

MBA0302 : Global Networking and Co-creation

MBA0303 : Business Plan Development for Executives

เน้นการสร้างนักบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงวิธีการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) ด้วยองค์ความรู้จากสถาบันชั้นนำทั่วโลก พร้อมด้วยการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระดับโลก (Global Networking and Co-creation) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจให้ขยายออกไป และได้เรียนรู้การพัฒนาแผนธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (Business Plan Development for Executives)

อาชีพในอนาคต
- ผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ
- นักบริหารองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ
- นักบริหารด้านการตลาด
- นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
- นักวิชาการด้านการตลาด 

SAU M.B.A. Program

ก้าวสู่การเป็นผู้นำในโลกยุคใหม่ที่ต้องปรับตัวให้ทันกระแส Digital Disruption

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้ความสำคัญกับการศึกษาที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการจัดโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน โดยได้นำเทคโนโลยีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แบบ Live Interactive มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน ร่วมกับการเข้าชั้นเรียนตามปกติ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงหลักสูตรคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น ลดข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเข้าชั้นเรียน อีกทั้งยังออกแบบให้หลักสูตรมีระยะเวลาในการเรียนการสอนที่สั้น สามารถเรียนจบได้ในเวลาเพียง 1.5 ปี เหมาะสำหรับผู้บริหารและคนทำงานที่ต้องการนำวุฒิการศึกษาไปปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รวมถึงเจ้าของธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำความรู้ที่มีความทันสมัยไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และยังคงรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Quality of Work Life) เอาไว้ได้เป็นอย่างดี โดย SAU M.B.A. แบ่งโปรแกรมการเรียนรู้เป็น 2 รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการแตกต่างกัน

SAU M.B.A. Program

เปิดโลกสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพด้วยหลักสูตร SAU MBA หลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

M.B.A. 
(Sunday Program)

โปรแกรมแบบ Hybrid Learning ที่เรียนในห้องเรียนเฉพาะในวันอาทิตย์ ร่วมกับการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ จากอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารในองค์กรภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลากหลายแขนง ที่จะมาแชร์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการทำงานจริง ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเครือข่ายทางธุรกิจ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดในการทำงานได้จริงไปพร้อมๆ กัน

อัตราและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

งวดการชำระ ช่วงการชำระค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท)
งวดที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 37,250
งวดที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 37,250
งวดที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 37,250
งวดที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 4 37,250
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 149,000

หมายเหตุ

- ผู้เรียนสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบัตรเครดิตในอัตรา 0% / 3 เดือน
(โปรดตรวจสอบรายชื่อธนาคารที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
รับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเงื่อนไขการผ่อนชำระดังกล่าว ที่ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์) 

- ในกรณีที่ผู้เรียนผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระในตารางข้างต้นตามความเหมาะสม


Professional

เข้มข้น สอนโดยผู้บริหารตัวจริงจากภาคธุรกิจ


Interactive

ใช้เทคโนโลยี​การเรียนการสอนแบบ Real-Time Interactive


Network

เชื่อมโยง​กับเครือข่าย​ธุรกิจ สร้างความได้เปรียบ​ในการทำงานในอนาคต
IQA

บัณฑิต​วิทยาลัย​ได้รับการตรวจประกันคุณภาพ​ระดับคณะ (IQA)​
ในระดับ ดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา​ 2561


Copyright © Southeast Asia University Tel. 02-807-4500 ext. 190,192 http://www.sau.ac.th