รหัสผู้ใช้ :
 
  รหัสผ่าน :
 

 ข้อกำหนดการใช้งาน **(สำหรับอาจารย์)**


 1. รหัสผู้ใช้ เป็นรหัสที่อาจารย์ใช้ในการเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต (กรณีที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้หรือลืมรหัสผ่าน
 ให้ติดต่อและดำเนินการขอรับ รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารพลกฤษณประโมทกะ)

 2. อาจารย์สามารถเข้าตรวจสอบรายวิชาที่สอนในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 เมษายน 2556 
เป็นต้นไป

 3. สามารถดูสรุปผลการประเมิน TQF รายวิชาได้แล้ว
ที่อยู่ม.เอเชีย