รหัสผู้ใช้ :
 
  รหัสผ่าน :
 
ข้อกำหนดการใช้งาน **(สำหรับนักศึกษา)**
      1. รหัสผู้ใช้ เป็นรหัสที่นักศึกษาใช้ในการเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต (กรณีที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้ หรือลืมรหัสผ่าน
         ให้ติดต่อและดำเนินการขอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารพลกฤษประโมทกะ)
      2. เมื่อเข้าใช้ระบบประเมิน ขอให้ยึดถือความถูกต้องของรหัสวิชาและชื่อวิชาเป็นหลักในการประเมิน หาก
         รายละเอียดส่วนอื่นไม่ถูกต้องบ้าง ก็ขอให้ประเมินไปก่อน
      3. เมื่อกดปุ่ม  บันทึกการประเมิน  แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ ดังนั้นก่อนการกดปุ่มควรตรวจสอบ
         ข้อมูลให้แน่ใจก่อน
     

สถานที่
  • สำนักหอสมุดกลาง
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • จากที่บ้านโดยหมุนเข้าเครือข่ายมหาวิทยาลัย
  • จากที่บ้านโดยใช้ ISP อื่นๆ
   
ที่อยู่ม.เอเชีย